Úvod > Soukromé zahrady

Soukromé zahrady

Zakládání zahrad nebo jejich rekonstrukce by měla být vždy provedena na základě předem promyšleného návrhu, zpracovaného zahradním architektem v jednotném konceptu s architekturou stavby i okolím, kdy je zahrada i dům prezentována jako jeden celek. K řešení soukromých zahrad, návrhům zahrad u rodinných domů či firemních objektů vždy přistupujeme individuálně, s přihlédnutím k originalitě a charakteru daného prostoru a představám majitelů a budoucích uživatelů tak, aby se v nově navrženém prostoru cítili vždy co nejlépe.

Studie budoucí zahrady - kompoziční schéma, skica či koncepční a prostorové řešení vzniká vždy na základě představ, přání a požadavků klienta a reálných možností vyplývajících z konkrétní situace území a konfigurace a sklonu terénu, klimatických a půdních podmínek, velikosti pozemku a jeho orientace ke světovým stranám a předpokládaným provozním vztahům. Do konečného návrhu zahradní architekt zapracuje všechny změny, které vyplynou z konzultací s klientem nad prvotní studií. Kompoziční schéma v půdorysu dává celkovou představu o navrženém řešení, provozních vztazích, prostorovém uspořádání zahrady a hmotovém i barevném členění zeleně a ostatním vybavení zahrady a rozmístění jednotlivých dřevin a rostlin. Bez této promyšlené koncepce je většinou nemožné vytvořit působivou a hlavně funkční zahradu.

Osazovací plán je podkladem k vlastní výsadbě jednotlivých dřevin a rostlin. Je zpracován v takové podrobnosti a kvalitě, aby bylo možné provést realizaci výsadeb a založení zahrady i svépomocí. Výkresy jsou zpracovány přehledně, barevně, obvykle v měřítku 1:200,1:100 a dle potřeby jsou vyznačeny jednotlivé detaily (trvalkové záhony, solitéry apod.).

Pohledy, vizualizace - Součástí návrhu může být několik pohledů, případně vizualizace řešeného prostoru.

Specifikace - výpis rostlinného materiálu je seznam veškerých navržených dřevin a rostlin pro výsadbu. Rostlinný materiál je členěn do skupin dle typu a charakteru (např. jehličnaté stromy, listnaté stromy, keře, stálezelené dřeviny, půdopokryvná zeleň, trvalky, růže, atd.).

Technologie a zakládání zahrady - obsahuje detailní popis jednotlivých etap a postupu prací při zakládání zahrady, výsadbách navrženého rostlinného materiálu, včetně technologie při zakládání záhonových ploch i trávníků.

Kalkulace nákladů - vychází z aktuálních nabídek a platných ceníků českých zahradnických firem a školek. Návrh je vždy zpracován s ohledem na dostupnost rostlinného materiálu na našem trhu. Klient tak získá konkrétní představu o celkových nákladech nutných k založení zahrady a takto zpracovaný aproximativní rozpočet pak slouží k lepší orientaci v cenových nabídkách realizačních zahradnických firem.

Doporučení realizační firmy - na základě požadavků investora zajišťujeme realizační firmy, s nimiž máme dobré zkušenosti z předchozích realizací, dle doložených referencí.

Autorský dozor - v průběhu realizace zahrad zajišťujeme autorský dozor při provádění prací.

SOUKROMÉ ZAHRADY

Soukromé zahrady

Fotogalerie
01detail.JPG 02.jpg 03.JPG 04.jpg DSCF0003.JPG DSCF0004.JPG DSCF0014A.JPG DSCF0015A.JPG DSCF0017A.JPG DSCF0023.JPG DSCF0025 S.JPG DSCF0025.JPG DSCF0029.JPG DSCF0040.JPG Obraz0203.jpg P1000030.JPG P1000031.JPG P1000032.JPG P7100010.JPG P7100011A.JPG P7100013.JPG P7220037.JPG P7220039.JPG P7220040.JPG P7220044.JPG P7220045.JPG P7220046.JPG P7220048.JPG P7220051.JPG P7220058.JPG P7220060.JPG P7220065.JPG P7220068.JPG P7220070.JPG P7220071.JPG P7220078.JPG P7220079.JPG P7310092A.JPG P7310096A.JPG P7310100A.JPG P7310101.JPG P7310103.JPG P7310104A.JPG P7310106A.JPG ebn.jpg ebn2.jpg ebsadby.jpg ebsadby2.jpg kurim.jpg kurim2.jpg kurim3.jpg kurim4.jpg kurim5.jpg kurim6.jpg kurim7.jpg svahu.jpg

Další >>

zpět nahoru

Zahradní a krajinná architekturaProvádímeDále  zajišťujeme

  • geodetické zaměření území
  • řešení komunikací a cest
  • znalecké posudky v oblasti zeleně
  • dotace pro zeleň
ing. Jana Kůrová

Adresa:
Bratří Čapků 20
602 00 Brno
Telefon:
(+420) 543 248 279
Mobil:
(+420) 603 785 898
Email:
kurova@architekt-zahrady.cz
Skype:
kurova.jana

Úvod  |   O ateliéru  |   Galerie   |   Reference  |   Odkazy  |   Kontakt