Úvod > Průzkumné práce, Inventarizace zeleně, Dendrologický průzkum

Průzkumné práce, Inventarizace zeleně, Dendrologický průzkum

Inventarizace zeleně, dendrologický průzkum, hodnocení zeleně

Inventarizace zeleně a dendrologický průzkum - je zjištění a vyhodnocení aktuálního stavu porostu a jednotlivých dřevin, keřových a porostních skupin z hlediska vlastností vegetačních prvků a posouzení jejich kvality, perspektivy a stability.

Dřeviny tvoří u většiny zahradních a krajinářských úprav kompoziční, prostorovou a ekologickou kostru. Důležitým metodickým krokem pro stanovení správného postupu jejich rozvoje, rekonstrukce, regenerace či obnovy nebo následné údržby zeleně je poznání jejich výchozího stavu.

Jak probíhá inventarizace a dendrologický průzkum?

Zajištění podkladů - mapové podklady, nejlépe aktuální situace, zaměření zeleně nebo pasport zeleně.

Terénní průzkumy - prohlídka lokality a jednotlivých dřevin a zjištění jejich konkrétních parametrů a hodnot se zápisem do inventarizačních tabulek a zakreslením v mapových podkladech

Inventarizace a dendrologický průzkum - je podrobná analýza stávajícího stavu inventarizované zeleně, vyhodnocení poznatků z terénního průzkumu, jejich analýza a ohodnocení jednotlivých parametrů, vyhotovení výkresové a textové dokumentace

Proč je důležitá inventarizace zeleně a dendrologický průzkum?

Mít vyhotovený aktuální dendrologický posudek je důležité z mnoha důvodů, například při plánování a projektování obnovy a rekonstrukce zeleně, dosadbách do stávající zeleně, stanovení využitelnosti stávajících dřevinných a vegetačních prvků z kompozičního, estetického, zdravotního i stabilizačního hlediska v nově navrhované kompozici, v cílovém řešení sadových úprav.

Dále slouží inventarizace zeleně a dendrologický průzkum jako podklad pro vyhotovení pasportizace zeleně (pasport zeleně jako základní technicko-provozní podklad pro výkon správy zeleně). vytvoření plánu péče a následné údržby zeleně, plánování nákladů na provozní režim péče a údržby zeleně.

Dendrologický posudek zpracováváme nejen pro orgány státní správy a subjekty vykonávající správu státního majetku, ale i pro soukromý sektor a pro všechny, kteří mají zájem o evidenci svého majetku a jeho obnovu, rozvoj a následnou údržbu.

Hodnocení zeleně a vyčíslení její finanční hodnoty se zpracovává zejména pro potřeby orgánů státní správy pro stanovení hodnoty nutných asanací zeleně (při výstavbě a rekonstrukci areálů, silnic, cest a komunikací, vodotečí ) a pro stanovení hodnoty náhradních výsadeb.

Pro tuto část zajišťujeme i znalecké posudky odborníka - soudního znalce pro zeleň rostoucí mimo les, lesní porosty, pozemky, trvalé porosty ostatní.

zpět nahoru

Zahradní a krajinná architekturaProvádímeDále  zajišťujeme

  • geodetické zaměření území
  • řešení komunikací a cest
  • znalecké posudky v oblasti zeleně
  • dotace pro zeleň
ing. Jana Kůrová

Adresa:
Bratří Čapků 20
602 00 Brno
Telefon:
(+420) 543 248 279
Mobil:
(+420) 603 785 898
Email:
kurova@architekt-zahrady.cz
Skype:
kurova.jana

Úvod  |   O ateliéru  |   Galerie   |   Reference  |   Odkazy  |   Kontakt