Úvod > Vyhražená zeleň

Vyhražená zeleň

Zpracováváme dokumentaci regenerace, rekonstrukce a obnovy zeleně a úpravy okolí hospodářských, zemědělských či průmyslových objektů a technických zařízení, hygienická pásma zeleně a izolační zeleň objektů, řešení zeleně v okolí administrativních a účelových budov a zařízení, zeleně hřbitovů, klidových areálů nemocnic, škol, domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, lázeňských zařízení, hotelů, obchodních center a skladových areálů, logistických provozů, parkovišť, střešních zahrad, popínavé zeleně atd.

Návrhy a projekty areálů vyhražené zeleně se vždy řídí danými regulativy území dle zpracovaného územního plánu a požadavků a podmínek orgánů státní správy, odborů pro ochranu životního prostředí a ochranu krajiny, technicko-provozních vztahů a všech daných souvislostí a územních vztahů jednotlivých řešených areálů.

Vždy zajišťujeme zpracování projektové dokumentace dle zadání investora od počátečních průzkumných prací až k finální realizaci díla, vždy s přihlédnutím k charakteru území a individualitě řešeného prostoru a jeho estetickému i technickému ztvárnění, funkčnímu uspořádání a  ekonomice následné údržby řešeného území.


Zahradní a krajinná architekturaProvádímeDále  zajišťujeme

  • geodetické zaměření území
  • řešení komunikací a cest
  • znalecké posudky v oblasti zeleně
  • dotace pro zeleň
ing. Jana Kůrová

Adresa:
Bratří Čapků 20
602 00 Brno
Telefon:
(+420) 543 248 279
Mobil:
(+420) 603 785 898
Email:
kurova@architekt-zahrady.cz
Skype:
kurova.jana

Úvod  |   O ateliéru  |   Galerie   |   Reference  |   Odkazy  |   Kontakt