Úvod > O ateliéru

O ateliéru

Projekční ateliér se zabývá zahradní architekturou a krajinnou architekturou od r.1992.

Zpracovává projekty sadových úprav a projekty krajinářských úprav, zadání a projektovou dokumentaci pro zakázky z oblasti veřejné zeleně a vyhražené zeleně v intravilánu a v extravilánu měst a obcí, projekty hygienických pásem zeleně a doprovodné zeleně komunikací a vodních toků.

Pro výstavbu a rekonstrukce rodinných domů zpracovává studie a projekty zahrad rodinných domů a soukromých zahrad a zahradních ploch menšího rozsahu, včetně vybavenosti, jako jsou vodní prvky, jezírka, závlahy zahrad a zahradní osvětlení a dále drobné zahradní stavby jako altány, pergoly, zídky, cesty a zpevněné plochy.

Dále zajišťuje přípravnou projektovou dokumentaci - inventarizaci zeleně a dendrologický průzkum s hodnocením zeleně.

Realizaci projektů zajišťuje prostřednictvím odborných firem a vykonává autorský dozor.

Ing. Jana Kůrová je absolventkou VŠZ v Brně (Vysoká škola zemědělská - nyní MZLU, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita), zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, obor sadovnictví, krajinářství a zahradní architektura.

Je autorizovaným architektem v oboru krajinářská architektura a členkou České komory architektů od roku 1993 (ČKA, číslo autorizace 01 402) a dále též členkou společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT).

Po absolvování studia pracovala ve správě a údržbě veřejné zeleně a dále jako samostatný projektant a vedoucí ateliéru sadovnické a krajinářské architektury. Od roku 1992 provozuje soukromou praxi v tomto oboru s řadou realizovaných projektů.


Zahradní a krajinná architekturaProvádímeDále  zajišťujeme

  • geodetické zaměření území
  • řešení komunikací a cest
  • znalecké posudky v oblasti zeleně
  • dotace pro zeleň
ing. Jana Kůrová

Adresa:
Bratří Čapků 20
602 00 Brno
Telefon:
(+420) 543 248 279
Mobil:
(+420) 603 785 898
Email:
kurova@architekt-zahrady.cz
Skype:
kurova.jana

Úvod  |   O ateliéru  |   Galerie   |   Reference  |   Odkazy  |   Kontakt