Úvod > Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Prověření širších územních vztahů a podmínek pro řešení zakázky, konzultace a zajištění stanovisek správců inženýrských sítí, předběžné projednání záměru zakázky s dotčenými orgány a subjekty, konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi, obstarání dokladů a vyjádření potřebných pro vydání územního řízení, stavebního povolení, spolupráce při sestavení časového a organizačního plánu klienta a sestavení předběžné poptávky, spolupráce s klientem při rozporných jednáních, zpracování podkladů pro expertní a jiná řízení, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy, a dále dohled nad odstraněním závad a nedodělků v rámci kolaudačního řízení stavby.


Zahradní a krajinná architekturaProvádímeDále  zajišťujeme

  • geodetické zaměření území
  • řešení komunikací a cest
  • znalecké posudky v oblasti zeleně
  • dotace pro zeleň
ing. Jana Kůrová

Adresa:
Bratří Čapků 20
602 00 Brno
Telefon:
(+420) 543 248 279
Mobil:
(+420) 603 785 898
Email:
kurova@architekt-zahrady.cz
Skype:
kurova.jana

Úvod  |   O ateliéru  |   Galerie   |   Reference  |   Odkazy  |   Kontakt