Úvod > Vyhražená zeleň

Drobná architektura

V rámci celkového návrhu řešení ploch zeleně zpracováváme i dokumentaci prvků drobné architektury. Drobné stavby jako altány, zahradní domky, pergoly, loubí, řešení zídek, opěrných prvků, schodišť, oplocení a plotů a další vybavenosti zahrad a ploch navrhované zeleně řešíme vždy ve spolupráci s architektem nebo dalšími specialisty.

Vždy se snažíme o harmonické začlenění navrhovaných prvků drobné architektury do celkové koncepce a vzájemný soulad a architektonickou čistotu jednotlivých prvků i navržených materiálů jak z hlediska estetického, tak utilitárně technického.

Vzájemné souvislosti mezi jednotlivými prvky, jejich členění, výškové a hmotové uspořádání, typy možných materiálů, tvary a konečné zpracování jsou důležité jak z hlediska funkčnosti, tak i estetického ztvárnění a návaznosti na celkové působení řešeného areálu


Zahradní a krajinná architekturaProvádímeDále  zajišťujeme

  • geodetické zaměření území
  • řešení komunikací a cest
  • znalecké posudky v oblasti zeleně
  • dotace pro zeleň
ing. Jana Kůrová

Adresa:
Bratří Čapků 20
602 00 Brno
Telefon:
(+420) 543 248 279
Mobil:
(+420) 603 785 898
Email:
kurova@architekt-zahrady.cz
Skype:
kurova.jana

Úvod  |   O ateliéru  |   Galerie   |   Reference  |   Odkazy  |   Kontakt